Haalbaarheidsstudie

Gentic Robotics verricht onafhankelijk haalbaarheidsonderzoeken voor derden.
Deze technisch haalbaarheidsonderzoeken resulteren in een eindverslag met onderwerpen als: doelstelling, dataverzameling, uitvoerbaarheid en conclusie.

Met een simulatie wordt het proces visueel gemaakt.
Het type robot wordt bepaalt en zijn werkbereik wordt gecontroleerd.
De benodigde cyclustijd wordt realtime weergegeven.

Contactgegevens:
+31 (0)591-348 772   |   info@gentic.nl
Prijslijst robots aanvragen?